Jachtclub Scheveningen

Details
Adres : Hellingweg 98
Plaats : The Hague
Postcode : 2583 WH
Land : Netherlands
Web : www.ijspegeltrophy.nl
E-mail : info@ijspegeltrophy.nl
Telefoon : +31 (0)70-3520017
Evenementen
2019 10-02 IJspegeltrophy 10-02-2019
2019 10-03 IJspegeltrophy 10-03-2019
2019 23-03 IJspegeltrophy 23-03-2019
2019 24-03 IJspegeltrophy 24-03-2019
2019 06-09 - 07-09 100 Mijl Bruine Bank Race 2019
2019 13-10 - 22-03 IJspegeltrophy 13-10-2019
2019 27-10 IJspegeltrophy 27-10-2019
2019 24-11 IJspegeltrophy 24-11-2019
2019 08-12 IJspegeltrophy 08-12-2019
Publicatie informatie

De geleverde publicatie informatie is van toepassing op alle inhoud gepubliceerd op manage2sail.com door Jachtclub Scheveningen.

Publicatie informatie inhoud van sectie 55(2) Zend machtigingen (alleen Duitsland)

Club Name Jachtclub Scheveningen
Associated Club Netherlands Club Association
BTW identificatie nummer 005122697B01
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.877.0)